GAP : SP 13 Rybnik : ekomiko : Kącik Matematyczny SP13 : link 5Sprawozdanie z realizacji Projektu „ Eko- Szkoła”.


    Program Eko- szkoła jest międzynarodowym projektem edukacyjnym. Projekt powstał przy współpracy firmy Panasonic i pozarządowej organizacji Foundation for Environmental Education.
    Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych w wieku 6- 11 lat. Umożliwia on uczniom naukę o zmianach klimatycznych oraz sposobach ochrony przyrody w ciekawy i interesujący sposób. Celem Programu Eko- szkoła jest również kształtowanie przyjaznej postawy wobec środowiska naturalnego.

    W naszej szkole w projekcie uczestniczyli chętni uczniowie klas III a i IV a.

    Zajęcia odbywały się 1 raz w tygodniu, każdy uczestnik otrzymał fantastyczne materiały: Książeczkę faktów ucznia, Ćwiczenia oraz Eko- pamiętnik. W ramach zajęć uczniowie wykonywali doświadczenia, oglądali ciekawe filmy o tematyce ekologicznej oraz wykonywali ciekawe zadania z ćwiczeń.

    Głównym zadaniem każdego uczestnika było przygotowanie Eko pamiętnika, w którym należało opisać wrażenia z zajęć „ eko szkoły”.

    Zadaniem każdego ucznia było napisać lub narysować to czego nauczył się podczas zajęć. Najładniejsze pamiętniki zostały wysłane na konkurs do krajowego oddziału firmy Panasonic.
Sprawozdanie z realizacji Dnia Otwartego –

Moje miasto bez elektrośmieci


Film z akademii

    W tym roku szkolnym klasy III przystąpiły do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”. Uczniowie aktywnie brali udział w dodatkowych zajęciach organizowanych w ramach projektu. Podczas tych spotkań zdobywali wiedzę na temat zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dowiedzieli się, że porzucone elektrośmieci stanowią poważne zagrożenie dla środowiska. Wykonywali ciekawe ćwiczenia i zadania. Rodzice dzieci również zaangażowali się w akcję, otrzymali ulotki informacyjne, aktywnie włączyli się w organizację Dnia Otwartego.
    Uczniowie klas III wzięli również udział w konkursie plastycznym na plakat „Jak postępuje się z elektrośmieciami”. Plakaty zostały rozwieszone na głównym holu szkolnym. Inni uczniowie oraz pracownicy mogli się z nich wiele dowiedzieć.

    Zwieńczeniem projektu była organizacja przez klasy III i VI, pod kierunkiem p. Kuś i p. Michalik Dnia Otwartego- „Moje miasto bez elektrośmieci”.
 Cała społeczność szkolna zaangażowała się w organizację tego dnia. Wszyscy przyszli ubrani na zielono, również nauczyciele i pozostali pracownicy. Uroczystość odbyła się na sali gimnastycznej, pięknie przystrojonej.

na_zielono


    Program rozpoczął się od przedstawienia dotyczącego nielegalnego składowania ZSEE. Leśniczy, poruszony widokiem dzikich wysypisk w lesie, zgłosił ten problem na posiedzeniu Rady Miasta. Radni długo dyskutowali i zastanawiali się, co można zrobić. Postanowiono zorganizować w mieście zbiórkę elektrośmieci.

rada

    Kolejnym punktem programu było podanie przez uczniów 5 złotych zasad postępowania z ZSEE. Na scenie pojawiły się dzieci przebrane za telewizory, pralki, lodówki czy radia. Informacje były podawane w sposób jasny i czytelny tak, aby wszyscy zrozumieli problem i poznali zasady, którymi powinni się kierować. Po krótkiej lekcji ekologii odbył się ekologiczny pokaz mody. Każda klasa przygotowała jednego reprezentanta do pokazu. Na wybiegu pojawiły się wyszukane kreacje wykonane z papieru, folii, tektury czy plastiku. Wszyscy byli zachwyceni pokazem i głośno bili brawa.

    Równolegle z występami na scenie trwała nasza szkolna zbiórka elektrośmieci. W tym roku nasza szkoła już po raz trzeci zorganizowała taką zbiórkę. Akcja zawsze cieszy się dużym powodzenie, mieszkańcy dzielnicy są bardzo zadowoleni , że mogą pozbyć się starych rupieci. Zbiórkę organizujemy we współpracy z Firmą Transgór Rybnik, która zapewnia nam darmowy odbiór. Akcja została nagłośniona w dzielnicy. Rozwiesiliśmy plakaty zapraszające, uczennice z klasy VI rozdawały przechodniom ulotki informacyjne.

    Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za wspaniały występ i wręczyła nagrody zwycięzcom szkolnych ekologicznych konkursów. Otwarty Dzień był bardzo udany, nie możemy doczekać się już następnego.Sprawozdanie z Akcji Segregacji


Akcja Segregacja odbyła się w tym roku szkolnym czterokrotnie.

Największą popularnością cieszyła się wśród uczniów klas III a i VI b.


         Łącznie zebrano:

    makulatura - 493 kg

    szkło – 40 kg

    plastik – 290 kg

    metal - 16 kg

    puszki – 19kg


Wyniki szkolnej Akcji Segregacji - konursu zbiórki surowców wtórnych.
Najlepsi w zbieraniu i segregowaniu okazali się:

wygrani

I miejsce – klasa III a

II miejsce – klasa VI b

III miejsce – klasa IV bPodsumowanie zbiórki baterii -  lata 2010-2012.


Przez te dwa lata w naszej szkole zebrano niemal 120kg baterii.

Punkty uzyskane za zebrane baterie zostały wymienione na upominki, dla dzieci które zaangażowały się w akcję.

Najlepsi w zbieraniu baterii okazali się

wygrani

I miejsce Paweł Konieczny, klasa VI b

II miejsce Natalia Terefełko, klasa III a

III miejsce Klaudia Turajska, klasa IV bSukces


Drużyna złożona z uczniów klas III w składzie : Zuzanna Kuźnik, Zofia Wróblewska, Filip Lendel zajęła III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym.


IX edycja Wojewódzkiego Konkursu Programu Ekozespołów.


Już po raz trzeci zgłosiliśmy nasz udział w Projekcie Ekozespołów i Ekoreporterów.

Do grona instruktorów dołączyła p. Barbara Filec.